top of page

צילום סטודיו מאפשר לנו לקבוע את הכללים ואיך דברים יראו. אפשר לצלם בו דיוקן רשמי ופורמלי, ואפשר ליצור צילומים אינטימיים או דרמטיים. הוא מאפשר התמקדות, השקעה בפרטים הקטנים וצילום בקצב ובזמן שמתאים לנו

bottom of page