כל מקום מספר סיפור. לפעמים הוא ויזואלי ולפעמים אישי ומחובר לאדם שנמצא בו. המקום צריך לתמוך במצולם ולעזור לו להעביר את סיפור, רגש או נראות מסוימת