top of page

ישי

מידי פעם יש סשנים שמתנהלים אצלי אחרת.

לרוב אני מצלם המון, מבקש להביא כמה אופציות של לבוש, מנסה הרבה זוויות ותאורות. בסשן ממוצע יוצאות כמה מאות תמונות.

עם ישי זה היה אחרת. קודם כל, את מרבית הזמן שלנו ביחד בילינו בלדבר. הצילום היה כמעט על הדרך. גם כשכבר עברנו ללצלם, זה היה מאד בנחת. אני חושב שבסופו של דבר זמן הצילום בפועל היה משהו כמו 5 דקות. צילמתי אולי 20 תמונות.

משהו בנוכחות של ישי לא דרשה יותר, ואולי גם לא רצתה יותר.

בין צילום לצילום מאד נפתחנו אחד לשני, במילים שנאמרו אבל גם באופן בו ישי מתייצב מול המצלמה ואני עם המצלמה מולו.

אני לא מצלם הרבה גברים. לרוב אני פשוט לא מרגיש איתם ממש בנוח.

עם ישי הרגשתי כל כך בנוח שאפילו לא הייתי צריך לצלם הרבה בשביל להיות מרוצה.

תודה ישי!


Comments


bottom of page